پست های ارسال شده در تیر سال 1387

as cold as hell

تلخ خندهایمصدایش دیگر کسی را نمیلرزاند.بزرگ میشویم. بزرگی میکنیم و تنهاتر میشویم. من باز هم میدانستم.لعنت به من و همه ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 17 بازدید